STRES A CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO I DEPRESJA

STRES A CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO I DEPRESJA

STRES JEST NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM NASZEGO ŻYCIA

Stres towarzyszy nam każdego dnia- czy to w pracy, czy w szkole a nawet w domu – jest więc nieodłącznym elementem naszego życia. Dlatego też dziś mówi się, że stres jednym z najsilniejszych czynników, które mają wpływ na naszą mikrobiotę. Mowa tu nie tylko o stresie chronicznym, z którym borykamy się każdego dnia, ale również stresie wywołanym traumatycznym przeżyciem, który może mieć ogromny wpływ na pojawienie się dysbiozy jelitowej, która jest jedną z przyczyn chociażby zespołu jelita drażliwego (IBS).

STRES USZKADZA NIE TYLKO MIKROBIOM

Stres ma udowodniony wpływ na patogenezę chorób układu pokarmowego. Może on wpływać na motorykę oraz przepuszczalność bariery jelitowej, wrażliwość trzewną, wydzielanie żołądkowe – które jest kluczowe w procesie trawienia, czy przepływ krwi przez błonę śluzową. Do częstych dolegliwości, na które skarżą się pacjenci należą: bóle brzucha, nudności, biegunki. Szczelna bariera jelitowa jest niesamowicie ważna dla naszego zdrowia. Badania dowiodły, że pod wpływem stresu, ścisłe połączenia między komórkami nabłonka jelitowego ulegają pogorszeniu i dochodzi do rozszczelnienia bariery jelitowej. Wówczas bakterie gram – ujemne przemieszczają się przez barierę jelitową do układu krążenia powodując stan zapalny. Kiedy stan taki utrzymuje się bardzo długo, wówczas możemy mówić o przewlekłym stanie zapalnym, który staje się przyczyną wielu dolegliwości, nie tylko ze strony układu pokarmowego – wachlarz dolegliwości jest bardzo szeroki.

CZY WIESZ, ŻE TOCZĄCY SIĘ W ORGANIZMIE PROCES ZAPALNY JEST OBECNIE „GŁÓWNYM PODEJRZANYM” W PATOGENEZIE DEPRESJI CZY ZACHOWAŃ LĘKOWYCH?

Jak już wcześniej wspomniałam stan zapalny wywołuje dolegliwości nie tylko ze strony układu pokarmowego. W końcu zaczęto postrzegać zaburzenia lękowe oraz depresję jako konsekwencje procesów zapalnych toczących się w organizmie, które mogą mieć bardzo różne podłoże. Doprowadziło to nawet do tak zwanej cytokinowej teorii zapalanej. Zgodnie z tą teorią, zmiana zachowania, typowego dla osób cierpiących na depresję, jest konsekwencją oddziaływania cytokin prozapalnych na układ neuroendokrynny. Jak podkreśla w jednej ze swoich prac Marta Kubera stres powoduje zwiększenie poziomu cytokin prozapalnych, które z kolei sprzyjają wystąpieniu depresji.
Od wielu lat obserwowano na modelach zwierzęcych korelację pomiędzy obniżeniem nastroju a markerami zapalnymi. W wyniku przeprowadzonych badań dowiedziono, że szczep Lactobacillus rhamnosus R0011 oraz Lactobacillus helveticus R0052 zapobiegał przytwierdzaniu się patogennych bakterii do nabłonka jelit a także przemieszcaniu się ich do krwiobiegu. To pokazuje jak ogromną rolę odgrywa nasz mikrobiom, który nota bene uszkadzany jest każdego dnia. Dbajmy o niego najlepiej jak tylko możemy, a on odwdzięczy się nam wspaniałym samopoczuciem i pięknym wyglądem.

STRES→ USZKODZONY MIKROBIOM→SZALEJĄCE JELITA→ DEPRESJA – TO PROCES KTÓRY MOŻNA ODWRÓCIĆ, DLATEGO NIE CZEKAJ W NADZEI, ŻE DOLEGLIWOŚCI SAME MINĄ, BO NIE MINĄ. WDROŻENIE WŁAŚCIWEGO LECZENIA PRZYNOSI OGROMNĄ ULGĘ PACJENTOM.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, kieruj je proszę na moją skrzynkę.

PIŚMIENNICTWO:

1.Gulas E., Wysiadecki G., Strzelecki D., Gawlik-Kotelnicka O., Polguj M., Jak mikrobiologia może wpływać na psychiatrię? Powiązania między florą bakteryjną jelit a zaburzeniami psychicznymi. Psychiatria Polska 2018; 52(6): 1029.
2. Herman A., Zastosowanie suplementacji probiotykami w profilaktyce i leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych – przegląd dotychczasowych badań. Psychiatria Polska 2019; 53(2): 461-462.
3. Kubera M., Cytokinowa teoria depresji. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2004; 13, suplement 1 (17): 37, 40.
4. Liśkiewicz P., Pełka-Wysiecka J., Wroński M., Bąba-Kubiś A., Samochowiec J., Flora jelitowa a patomechanizm powstawania zaburzeń afektywnych i lękowych — aktualny stan wiedzy i dalsze perspektywy. tom 15, nr 2, s. 73-74.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *