CZY CENTRUM ODPORNOŚCI ZNAJDUJE SIĘ W JELITACH?

CZY CENTRUM ODPORNOŚCI ZNAJDUJE SIĘ W JELITACH?

Badania nad ludzkim mikrobiomem, roli jaką odgrywają jelita są obecnie jednym z najgorętszych tematów z obszaru nauk medycznych, które rzucają nowe spojrzenie na fizjologię ludzkiego organizmu, a tym samym zapowiadają nowatorskie możliwości leczenia wielu chorób.

      Przewód pokarmowy służy nie tylko do pobierania, trawienia, wchłaniania oraz wydalania niestrawionych resztek – jak byliśmy uczeni ; w jelitach znaduje się centrum naszej odporności!!!

Tak, tak. W jelitach jest zlokalizowane nawet 3/4 naszej odporności. Silną miejscową ochronę błony śluzowej zapewnia tkanka limfatyczna związana ze śluzówkami przewodu pokarmowego – zwana GALT (gut-associated lymphoid tissue). Jest również integralnym elementem systemowego układu odpornościowego związanego z błonami śluzowymi tzw. MALT (mucosa associated lymphoid tissue) oraz stanowi łącznik między wszystkimi śluzówkami organizmu. Jednak pod względem aktywności immunologicznej układu MALT to właśnie tkanka GALT ma największe znaczenie. W tkance tej zlokalizowanych jest ponad 75%komórek limfatycznych, a więc komórek odpornościowych organizmu człowieka.

      Odpowiednio ukształtowana mikrobiota oraz jej właściwa kolonizacja w przewodzie pokarmowym jest niezbędna do prawidłowego rozwoju tkanki GALT. Sprawnie działający system odpornościowy jelit jest warunkiem koniecznym prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego naszego całego organizmu. Współczesny tryb życia który generuje stres, przetworzona żywność, stosowane leki, używki, ale i wzrost liczby cesarskich cięć, zmniejszenie częstości karmienia piersią znacząco wpływają na zmianę naszego mikrobiomu. Różnorodność oraz bogactwo gatunków drobnoustrojów składających się na mikrobiom sprawia że odporność jest na wyższym poziomie i organizm jest w stanie odeprzeć zakażenia na przykład chorobotwórczymi bakteriami, wirusami czy też patobiontomami żyjącymi w naszych jelitach. Dlaczego o tym wspominam? Otóż nasza przyjazna mikrobiota nie wywołuje odpowiedzi obronnej organizmu w przeciwieństwie do mikrobioty patogennej. To właśnie GALT odróżnia wrogów od przyjaznych mieszkańców naszych jelit. Na pewno pamiętasz, jak po zjedzeniu produktu który ci nie służył bardzo źle się czułaś/czułeś. Być może odczuwałaś/odczuwaleś ból brzucha, któremu towarzyszyła gorączka. To właśnie byla reakcja obronna organizmu na „wroga” który się do niego przedostał. Pamiętajmy, że tak naprawdę podstawową i najważniejszą rolą układu immunologicznego jest obrona organizmu przed zakażeniem, która polega na rozpoznaniu zagrożenia i wywołaniu reakcji w celu jego eliminacji.

      Badania naukowe potwierdzają, że człowiek, który ma mało zróżnicowany, niestabilny mikrobiom – jest w tak zwanej grupie ryzyka. Taka osoba może nie przejawiać oznak czynnej choroby do momentu kiedy dojdzie na przykład do dysbiozy, kiedy to jego mikrobiom zostanie zachwiany. Chodź wachlarz chorób jest szeroki – już dziś wiadomo że na przykład zespołowi jelita drażliwego czy nieswoistym zapaleniom jelit towarzyszy zmniejszenie różnorodności mikrobiomu jelitowego.

      Jak wspomniałam na początku, badania nad ludzkim mikrobiomem są jednym z najgorętszych tematów. Mikrobiolodzy oraz twórcy start-upów wspierają się najnowocześniejszymi narzędziami obliczeniowymi, które umożliwiłyby im jeszcze lepsze poznanie mikrobiomu a tym samym stworzyć nowe metody leczenia. Badacze pokładają ogromną nadzieję w drobnoustrojach probiotycznych, które pozwoliłyby leczyć wiele chorób, m.in: zespół jelita drażliwego, lęk, czy depresję, która nota bene towarzyszy wielu chorobom o podłożu zapalnym.

Dbajcie o siebie i o swoj mokrobiom:)

 

PIŚMIENNICTWO:
1.Bartnicka A, Jelito – centrum układu odpornościowego w: Dieta w chorobach autoimmunologicznych, Gałęcka M.(red.), Warszwa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2017, s. 35-36, 39.
2. Kościej A., Skotnicka-Graca U., Ozga I., Rola wybranych czynników żywieniowych w kształtowaniu odporności dzieci, Probl Hig Epidemiol 2017, 98(2): s. 110.
3.Mayer E., Twój drugi mózg Komunikacja umysł – jelita, Łódź: Wydawnictwo Feeria Science 2020, s. 316-319, 325.
4. Sonnenburg J., Sonnenburg E., Zdrowie zaczyna się w brzuchu, https://www.galaktyka.com.pl/media/do-pobrania/zdrowie-zaczyna-sie-w-brzuchu.pdf 6.02.2021.
5. Szachta P., Jankowska D., Mikrobiota jelitowa- generator odporności organizmu, https://www.vitaimmun.pl/wp-content/uploads/2019/01/Mikrobiota-jelitowa-generator-odporno%C5%9Bci-organizmu-dr-P.-Szachta-D.-Jankowska.pdf 2.06.2021.

      Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *